Kurumsal


Dayanışma

Dayanışma

Proje kapsamında, yapıların yerinde değerlendirilmesi için zemin etütleri ve gayrimenkullerin yer bilim değerlendirmeleri gereklidir. Bu değerlendirmeler, gözleme dayalı incelemelerle birlikte saha üzerinde gerçekleştirilen sismik ve sondaj çalışmalarıyla sağlanacaktır.